SNAPPER, YELLOWTAIL

S, Y -

SNAPPER, YELLOWTAIL

Scientific Name: 
Ocyurus chrysurus
Salt/Fresh: 
Salt
Also Known As: 
Yellowtail; Ciobo; Saioba; Sioba; Rubia; Sad Kol; Raboaberto; Sarde Queue Jaune; Colas; YELLOWTAIL SNAPPER
Rating: 

Quick Index