SNAKEHEAD

S -

SNAKEHEAD

Scientific Name: 
Chana spp.
Salt/Fresh: 
Fresh
Also Known As: 
Giant Snakehead; Ca Bong; Pa do: Pla ai pok; Toman; Great Snakehead; Ara; Pa gooan; Saul Saura; Trey raws; SNAKEHEAD
Rating: 

Quick Index