PELLONA, AMAZON

A, P -

PELLONA, AMAZON

Scientific Name: 
Pellona castelnaea
Salt/Fresh: 
Fresh
Also Known As: 
Sardinata; Apapa; Yellow Apapa; AMAZON PELLONA;
Rating: 
Countries: 

Quick Index